Hipokrati – Të trajtohesh në Spitalin Modern të Fierit? Ja si veprohet! 27 Nëntor 2021

“Hipokrati” tregon te gjitha shërbimet që ky Spital ofron dhe lehtësirat që sjell për popullsinë e Shqiperise se Mesme dhe te Jugut.

Play Video