Kontakt

Dërgo mesazhin

  Adresa

  Telefonat:

  Recepsioni Spitalit:       

  034 22 99 76

  034 22 99 77

  034 22 99 78

  Urgjenca Mjekësore:    034 22 99 00

  Shërbimi Imazherisë:     034 22 99 90

  Shërbimi i Laboratorit:   034 22 99 55

  Sekretaria:                      034 22 99 66

                              e-mail:         spitalimemorialfier@shendetesia.gov.al