Shërbimet mjekësore

Spitali ka filluar fuksionin e tij në 27 Maj 2021. Në fazën e parë Spitali Rajonal Memorial Fier do të ofrojë shërbimet si më poshtë vijon:

 • Shërbimi i mjekësisë interne
 • Konsultat e specializuara ambulatore për shërbimet e cituara në fazën e parë
 • Shërbimi i neurologjisë
 • Shërbimi i kardiologjisë
 • Shërbimi i kirurgjisë së përgjithshme
 • Shërbimi i anestezi-reaminacionit
 • Shërbimi i radiologjisë
 • Shërbimi i laboratorëve
 • Shërbimi i urologjisë

Faza e dytë e zgjerimit të ofrimit të shërbimeve spitalore është data 30 Qërshor 2021. Nga kjo datë Spitali do të ofrojë shërbimet si më poshtë vijon:

 • Shërbimi i urgjencës kirurgjikale
 • Shërbimi i hemodinamikës
 • Shërbimi i sëmundjeve infektive
 • Shërbimi i okulisitikës
 • Shërbimi i ORL-së
 • Shërbimi i pneumologjisë
 • Konsultat e specializuara ambulatore për shërbimet e cituara në fazën e parë

Faza e tretë e zgjerimit të ofrimit të shërbimeve spitalore është data 30 Korrik 2021. Nga kjo datë Spitali do të ofrojë shërbimet si më poshtë vijon:

 • Shërbimi i neurokirurgjisë
 • Shërbimi i kirurgjisë torakale
 • Shërbimi i kirurgjisë vaskulare
 • Shërbimi i ortopedisë dhe traumatologjisë
 • Konsultat e specializuara ambulatore për shërbimet e cituara në fazën e tretë