Organet Drejtuese

Organet Drejtuese

Organet drejtuese të Spitalit Rajonal Memorial Fier janë:

Bordi Drejtues

 Merita Xhafaj Kryetare Bordi
 Perfaqësues OSHKSH Anëtar
Perfaqesues FSDKSH Anëtar
 Perfaqesues QSUT Anëtar
 Perfaqesues Urdheri Mjekut Anëtar

 

Rudina Degjoni

Drejtor i Spitalit

Abdulaziz Can

Zv. Drejtor i Spitalit