Për herë parë në sistemin publik dhe pikërisht në Memorial realizohet Botoks Stomaku