Imazheria e Avancuar

Imazheria e Avancuar

Spitali Rajonal Memorial Fier është krenar që ofron shërbimet më të përparuara të imazhit terapeutik dhe diagnostik, të udhëhequr nga një ekip mjek radiologësh dhe specialist shumë të aftë, infermierë, teknologë dhe staf mbështetës.

Shërbimet tona

Nëse keni nevojë për një skanim të trupit tuaj për të vlerësuar shëndetin, ose dhe për një MRI për të vlerësuar nyjet ose dhimbjet e muskujve, Rajonal Memorial Fier ofron teknologji të përparuar të imazhit diagnostik për të përmbushur nevojat gjithnjë në ndryshim të pacientëve tanë dhe tw komunitetit më të gjerë tw Jugut.

  • MRI – Imazhe me rezonancë magnetike, ose MRI, përdor një fushë magnetike dhe valët e radios së bashku me një kompjuter për të krijuar figura tre-dimensionale të prerjes tërthore të trupit të brendshëm.
  • MR Arthrogram, është një ekzaminim me rreze X i një artikulacioni (të tilla si shpatulla, hip ose dore) që përdor një formë të veçantë të rrezeve X të quajtur fluoroskopi dhe një material kontrasti. Një MRI e kryer menjëherë pas injektimit të materialit kontrast quhet artrogram MR
  • CT Skanimi – Tomografia e kompjuterizuar, e quajtur ndryshe skanimi CT ose CAT, është një procedurë me rreze x që përdor një kompjuter për të gjeneruar pamje tërthore të trupit
  • Radiologjia e Përgjithshme – Rrezet X Diagnostike për të kryer ekzaminim të përgjithshëm siç është rrezja X në gjoks, pulmon apo zona tw ndryshme tw trupit tw individit.
  • Ekografia, e quajtur ndryshe sonografi, përdor valë zanore me frekuencë të lartë për të marrë imazhe nga brenda trupit të njeriut.
  • Radiologjia Intervencionuese ose ndërhyrëse, përfshin procedura minimale invazive si angiografi, angioplastika, vendosja e stenteve. Spitali Rajonal Memorial Fier ka një komplet të angiografisë më të fundit bashkwkohore intervencionuese si dhe njw ekip mjekwsh hemodinamistw dhe radiologë ekspertw nw fushwn e tyre.
  • Testet vaskulare, të arterieve dhe venave në duar, këmbë dhe qafë janë pa dhimbje dhe nuk kërkojnë gjilpëra, ngjyra ose rrezet X. Laboratori vaskular i Spitalit përdor pajisje moderne të imazhit për të vlerësuar rrjedhën e gjakut.

 

SHERBIMI RADIOLOGJISE

Çfarë është radiologjia?

 

Radiologjia është një specialitet mjekësor që përdor imazhin për të diagnostikuar dhe trajtuar sëmundjet që shihen brenda trupit. Radiologët përdorin një sërë teknikash të imazhit të tilla si rreze X, ultratinguj, tomografi kompjuterike (CT), mjekësi bërthamore përfshirë tomografinë e emetimit të pozitronit (PET) dhe imazhe me rezonancë magnetike (MRI) për të diagnostikuar dhe/ose trajtuar sëmundjet.

 

Çfarë është një radiolog?

 

Një radiolog është një mjek i trajnuar posaçërisht që interpreton imazhe diagnostikuese për të udhëhequr menaxhimin e sëmundjes. Nëse keni një procedurë ndërhyrëse (të tilla si një angiogram ose biopsi) një radiolog i trajnuar posaçërisht i quajtur një radiolog ndërhyrës do të kryejë procedurën. Radiologët japin një raport skanimi i cili më pas i dërgohet mjekut tuaj.

 

Çfarë është radiografi?

Një radiograf diagnostikues është një person i cili është trajnuar për të bërë rrezet X ose për të kryer MRI ose skanimin tuaj CT. Nëse trajnohet për të kryer një ultratinguj, një radiograf njihet si një sonograf. Radiografët gjithashtu mbështesin një radiolog në kryerjen e procedurave ndërhyrëse. Radiografët diagnostikues përdorin një sërë teknikash për të prodhuar imazhe me cilësi të lartë për të diagnostikuar sëmundjen. Disa radiografë janë trajnuar gjithashtu për të siguruar raporte mbi imazhet me rreze X.

Identifikimi dhe monitorimi i sëmundjeve, anomalive skeletore dhe të indeve të buta dhe traumat janë fokusi kryesor i radiografisë diagnostike.

Radiografët përdorin një sërë teknikash, duke përfshirë:

Rrezet X-përdoren për të parë përmes indeve për të ekzaminuar kockat, zgavrat dhe objektet e huaja. Mund të përdoret me agjentë kontrasti për të siguruar një imazh të drejtpërdrejtë, p.sh. fluoroskopi për të imazhuar sistemin tretës, ose angiografi për të hetuar enët e gjakut

CT (tomografi kompjuterike)-siguron pamje tërthore (feta) të trupit duke lejuar identifikimin dhe lokalizimin e sëmundjes
mjekësia bërthamore – përdor gjurmues radioaktivë të cilët mund të administrohen për të ekzaminuar se si funksionon trupi dhe organet, për shembull veshkat ose zemra. Disa radioizotope gjithashtu mund të administrohen për të trajtuar kancere të veçanta siç është kanceri i tiroides.
Teknikat që nuk përdorin rrezatim jonizues janë:

Ultratinguj – përdor zë me frekuencë të lartë. Kjo teknikë përdoret gjerësisht në obstetrikë, gjinekologji dhe pediatri dhe për pacientët me gjendje abdominale, vaskulare ose muskuloskeletale

MRI (rezonancë magnetike) – siguron imazhe me cilësi të lartë të pjesëve të trupit pa pasur nevojë për rrezatim.